Angående Coronaviruset (Covid-19)
Nyheter

Angående Coronaviruset (Covid-19)

Publicerat 17 januari 2022

Uppdaterad 17/1-2022

 

I och med det nya smittoläget i världen så har regeringen utfört nya rekommendationer gällande hur vi ska agera i samband med pågående pandemi av Coronaviruset. Följ myndigheternas rekommendationer och håll er uppdaterade. Håll i, hål ut, håll avstånd. 

Även om smittspridningen av covid-19 i samhället är stor så är det viktigt att barn och unga ska kunna gå på sina fritidsaktiviteter. Därför är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen att fortsätta med sin verksamhet, men att det ska göras på ett säkert sätt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 12 år vaccinerar sig mot covid-19. De över 18 år rekommenderas att ta en påfyllnadsdos av vaccinet. Om du har symtom för covid-19 ska du inte besöka någon irl UNF-aktivitet.

Det är därför viktigt att ni innan någon form av verksamhet ser till att deltagarna kan hålla avstånd, att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Det är ni som arrangörer som har ansvar att hålla er uppdaterade på nya rekommendationer och regler kring verksamhet.

För att kunna göra aktiviteten och er verksamhet så smittsäker som möjligt är det viktigt att

 • Informera deltagare att de ska stanna hemma om de är sjuka
 • Ha begränsat antal deltagare
 • Undvika större samlingar inomhus
 • Alla deltagare ska ha egen utrustning/verktyg såsom vattenflaskor för att inte dela med andra
 • Var utomhus så gott det går
 • Ha möjlighet att tvätta händerna under aktiviteten

Viss verksamhet går även att göra digital, och detta är det säkraste sättet att undvika smittspridning av covid-19. Det finns en stor mängd aktiviteter som man kan göra digitalt med sina vänner. Exempelvis går det att spela onlinespel, turnera i quiz, hålla en studiecirkel eller nätverka med övriga landet!

Vi följer de rekommendationer som myndigheterna ger ut, men de kan ändras snabbt. Vi uppmanar därför alla att följa utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd. Dessa kan du hitta på: www.folkhalsomyndigheten.se.

För närvarande innebär detta att alla uppmanas att vara uppmärksamma på symptom och stanna hemma om man har förkylningssymptom. Har du inga symptom ska du självklart delta på all UNF-verksamhet!

Känner ni i er förening eller distrikt att ni också vill ha fler digitala träffar så finns lite tips på vilka verktyg ni kan använda här:
Discord
Google Hangouts
IOGT-NTO:s tips

Inom IOGT-NTO-rörelsen har vi många äldre medlemmar och andra som av hälsoskäl tillhör de grupper som kan drabbas hårdast av smitta från Covid-19. Av solidaritet med dem finns det anledning för oss att vara extra noga med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida.

Vi hoppas och tror att alla medlemmar, föräldrar och ledare tar sunda och kloka beslut utifrån de rekommendationer som ges.

 • Håll god handhygien
 • Stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga
 • Håll dig uppdaterad och stäm kontinuerligt av råd och anvisningar som myndigheter ger.

Våra senaste uppdaterade riktlinjer skickade till förtroendevalda och personal för UNF:s verksamhet

UPPDATERING OM LÄGET

Förbundsstyrelsen och Generalsekreteraren följer noga utvecklingen och vidtar nödvändiga rekommenderade åtgärder i takt med utvecklingen. Har du några frågor så går det bra att kontakta:

Förbundsordförande Filip Nyman, 070 546 32 40 eller filip.nyman@unf.se

Generalsekreterare Björn Lindgren, 073 383 83 19 eller bjorn.lindgren@unf.se

LÄNKAR ATT HÅLLA KOLL PÅ

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

1177.se

krisinformation.se

IOGT-NTO-RÖRELSENS HÅLLNING ANGÅENDE CORONA (COVID-19)

Den största insatsen vi kan göra just nu är att följa myndigheternas rekommendationer. Myndigheternas bedömningar bygger på expertkunskap och tar hänsyn individ, grupp och samhälle, på ett sätt som kan vara svårt för oss som organisationer att överblicka. Vi har inte kunskap att göra bättre bedömningar än våra myndigheter. Vi vill inte heller bidra till samhällsstörningar på grund av felavvägda beslut. Utifrån detta fortgår all verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen som vanligt men med hänsyn till rekommendationer.

Situationen förändras snabbt, se därför till att hålla er uppdaterade kontinuerligt – och ha beredskap för att med kort varsel anpassa efter nya, skärpta rekommendationer från myndigheterna​.

Följ utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och på Krisinformation.se, eller direkt i krisinformations-appen.

Vi kan inte nog ofta påminna om Folkhälsomyndighetens och vårdens riktlinjer:

 • stanna hemma och undvik att träffa andra om du har förkylningssymptom
 • tvätta händerna ofta, med tvål och ljummet vatten i minst 30 sekunder
 • nys och hosta i armvecket

Inom IOGT-NTO-rörelsen, precis som i resten av civilsamhället, finns många drivna och engagerade människor. Vi är många som genom åren vant oss vid att gå lite snuviga och hostiga till arbetet, styrelsemötet, bildningshelgen etc. Det är dags att sluta med det nu.

Genom att stanna hemma när man är sjuk tar man hand om både sig själv och andra!

Vi tar omvärldens oro på allvar, men vi som föreningsföreträdare och ledare är förebilder och genom vårt sätt att agera kan vi göra vårt för att förmedla tilltro till samhället och lugn i situationen.

Stockholm 2020-03-15

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Mona Örjes, förbundsordförande Junis
Filip Nyman och Jane Segerblom, ordförande UNF
Karin Wester, förbundsordförande NSF