Angående Coronaviruset (Covid-19)
Nyheter

Angående Coronaviruset (Covid-19)

Publicerat 12 mars 2020

I alla sjukdomstider gäller det att vara försiktig så att inte andra blir smittade. Oavsett om det är en säsongsinfluensa eller pågående Coronavirus.  Som ni vet är situationen med Coronaviruset aktuellt nu för oss alla. Antalet fall av konstaterat smittade av Coronaviruset (Covid-19) fortsätter att öka i Sverige. Det gör att vi inom UNF behöver fundera över saker vi kan göra för att minska risken att sprida smittan vidare, tex i samband med möten och arrangemang i föreningar, distrikt och förbund, trots att många av oss inte är i riskgruppen alls.

Vi följer de rekommendationer som myndigheterna ger ut, men de kan ändras snabbt. Vi uppmanar därför alla att följa utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd. Dessa kan du hitta på: www.folkhalsomyndigheten.se.

För närvarande innebär detta att alla uppmanas att vara uppmärksamma på symptom och stanna hemma om man har förkylningssymptom. Har du inga symptom ska du självklart delta på all UNF-verksamhet!

Känner ni i er förening eller distrikt att ni också vill ha fler digitala träffar så finns lite tips på vilka verktyg ni kan använda här:
Discord
Google Hangouts
IOGT-NTO:s tips

Inom IOGT-NTO-rörelsen har vi många äldre medlemmar och andra som av hälsoskäl tillhör de grupper som kan drabbas hårdast av smitta från Covid-19. Av solidaritet med dem finns det anledning för oss att vara extra noga med att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida.

Vi hoppas och tror att alla medlemmar, föräldrar och ledare tar sunda och kloka beslut utifrån de rekommendationer som ges.

  • Håll god handhygien
  • Stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga
  • Håll dig uppdaterad och stäm kontinuerligt av råd och anvisningar som myndigheter ger.

Våra senaste uppdaterade riktlinjer skickade till förtroendevalda och personal för UNF:s verksamhet

UPPDATERING OM LÄGET

Förbundsstyrelsen och Generalsekreteraren följer noga utvecklingen och vidtar nödvändiga rekommenderade åtgärder i takt med utvecklingen. Har du några frågor så går det bra att kontakta:

Förbundsordförande Filip Nyman, 070 546 32 40 eller filip.nyman@unf.se

Generalsekreterare Samuel Somo, 073 020 02 11 eller samuel.somo@unf.se

LÄNKAR ATT HÅLLA KOLL PÅ

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

1177.se

krisinformation.se

IOGT-NTO-RÖRELSENS HÅLLNING ANGÅENDE CORONA (COVID-19)

Den största insatsen vi kan göra just nu är att följa myndigheternas rekommendationer. Myndigheternas bedömningar bygger på expertkunskap och tar hänsyn individ, grupp och samhälle, på ett sätt som kan vara svårt för oss som organisationer att överblicka. Vi har inte kunskap att göra bättre bedömningar än våra myndigheter. Vi vill inte heller bidra till samhällsstörningar på grund av felavvägda beslut. Utifrån detta fortgår all verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen som vanligt men med hänsyn till rekommendationer.

Situationen förändras snabbt, se därför till att hålla er uppdaterade kontinuerligt – och ha beredskap för att med kort varsel anpassa efter nya, skärpta rekommendationer från myndigheterna​.

Följ utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och på Krisinformation.se, eller direkt i krisinformations-appen.

Vi kan inte nog ofta påminna om Folkhälsomyndighetens och vårdens riktlinjer:

  • stanna hemma och undvik att träffa andra om du har förkylningssymptom
  • tvätta händerna ofta, med tvål och ljummet vatten i minst 30 sekunder
  • nys och hosta i armvecket

Inom IOGT-NTO-rörelsen, precis som i resten av civilsamhället, finns många drivna och engagerade människor. Vi är många som genom åren vant oss vid att gå lite snuviga och hostiga till arbetet, styrelsemötet, bildningshelgen etc. Det är dags att sluta med det nu.

Genom att stanna hemma när man är sjuk tar man hand om både sig själv och andra!

Vi tar omvärldens oro på allvar, men vi som föreningsföreträdare och ledare är förebilder och genom vårt sätt att agera kan vi göra vårt för att förmedla tilltro till samhället och lugn i situationen.

Stockholm 2020-03-15

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
Mona Örjes, förbundsordförande Junis
Filip Nyman och Jane Segerblom, ordförande UNF
Karin Wester, förbundsordförande NSF