Kommunrankningen 2023
Nyheter

Kommunrankningen 2023

Publicerat 27 maj 2024

Nu är årets kommunrankning äntligen här, där vi granskar kommunernas arbete med ungas fritid, inflytande och med det ANDT-preventiva arbetet. I år har vi dessutom temat hbtq+, i vilket vi kollar närmare på hur kommunerna arbetar med unga hbtq+ personer.

Vi ser att det är mycket som går åt fel håll. Det är allvarligt att samtidigt som politiken pratar om hur viktigt det förebyggande arbetet är – så avvecklas det långsamt men säkert. I vår granskning ser vi bland annat att tiden för ANDTS- (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) samordning har halverats sedan 2010, liknande är det för kommunernas samverkan med civilsamhället och myndigheter. Det är en trend som vi sett i många år, men som nu även bekräftades i narkotikautredningen. 

Årets resultat bjuder på flera besvikelser för den som bryr sig om ungas fritid. Färre kommuner har mötesplatser som har öppet på helger och lovdagar. Samtidigt ser vi att kommunerna lägger ungefär samma pengar (inflationsjusterat) 2022 som 2015 på fritid, kultur och fritidsanläggningar. Det görs inte satsningar. 

De siffror vi ser är djupt oroväckande, Sveriges kommuner behöver verkligen göra ett ordentligt omtag så arbetet med unga kan utvecklas och skapa trygga ungdomar 

Jane Segerblom, förbundsordförande

I den särskilda granskningen av kommunernas arbete för unga hbtq+ personer ser vi en mycket positiv utveckling, arbetet som påbörjades av förra regeringen och som denna fortsatt tillsammans med stora insatser lokalt av eldsjälar och civilsamhälle har gjort att det finns många fler mötesplatser idag än tidigare. 

Ungefär två tredjedelar av unga bor idag i en kommun som har en hbtq+ mötesplats för unga. Och många av de övriga unga bor i kommuner som är pendelkommuner till en som har det. Samtidigt ser vi att många kommuner har en problematisk syn på målgruppen, många pratar om att de arbetar riktat mot ”alla” unga, såsom det vore en homogen grupp.  De menar att eftersom de inte aktivt diskriminerar unga hbtq+ personer så är de välkomna. 

Det är en oroväckande utveckling på samtliga områden kopplat till ungas fritid och inflytande, men särskilt preventionsområdet. Utöver den fallande ANDTS-samordningen och mindre samverkan så har kommunerna dålig koll på alkoholserveringen. Enbart 66% av de serveringstillstånd som utfärdats i landet fått ett tillsynsbesök under 2022. Samtidigt ser vi att färre kommuner har det förebyggande arbetet i sina styrdokument. Även om Kommunrankningen visar på att det finns kommuner som gör ett bra jobb, så är de allra flesta kommuner under all kritik.

Om vi inte vill se fler alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall, våld och misshandel, sjuka och förstörda familjer så måste vi ändra på utvecklingen. Vi är trötta på tomma ord om hur fint det förebyggande arbetet är. Det behöver resurser och fokus nu. Att samhället tampas med gängkriminalitet och unga i utanförskap är föga förvånande när alla de förebyggande insatser som funnits slaktats. Det är dags för en vändning

Simon Elfström Schönbeck, vice förbundsordförande och rapportförfattare

Läs rapporten

Klicka på knappen nedan för att komma till årets rapport

Djupdyk i siffrorna

Är du intresserad av att ta del av siffrorna bakom rapporten? Klicka på knappen nedan

Ta del av presentationen från lanseringen

Är du nyfiken på en kortfattad version av UNF:s Kommunrankningen 2023? Klicka på länken nedan så kommer du till den presentation som hölls.