Årets Eldsjäl 2023
Nyheter

Årets Eldsjäl 2023

Publicerat 9 januari 2023

U U tmärkelsen Årets Eldsjäl delas ut på årets distriktsårsmöten till en person i ert distrikt som har bidragit till att göra distriktet bättre. Tipsa här vem du tycker ska uppmärksammas lite extra!

Kriterierna för utmärkelsen är:

  • Lagt sin själ i UNF Under senaste året har denna personen lagt mycket tid på att utveckla UNF. Kanske är det genom att skapa ny verksamhet, genom att skapa bra strukturer eller roddat med UNF-lokalen.
  • Spridit sin eld Personen vi söker har generöst spridit engagemang och glöd till andra.
  • Har vuxit in rollen Personen har utvecklats i sin roll i UNF. Kanske har den tagit på sig nya uppgifter, tagit en ansvarsroll eller hjälpt andra att växa inom UNF.

Nominera här