IGLOR – fördjupning
Bilda dig

IGLOR – fördjupning

Publicerat 21 februari 2016

Relaterade dokument

D D et här är ett fördjupat pass i att kvalitetssäkra verksamhet. Det utgår från verksamhet som deltagarna redan producerat och anser håller en hög kvalitet. Tanken är att de ska reflektera, diskutera och ifrågasätta hur de ser på bra verksamhet och hur deras verksamhet kan förbättras.

Målgrupp: En grupp som är bekanta med IGLOR och som producerar verksamhet. Passet i den här formen är anpassad efter att det är en grupp som tillsammans gör verksamhet (exempelvis en föreningsstyrelse). Det går dock absolut att anpassa till en grupp som inte gör verksamhet tillsammans, eller om det är en större grupp och dela in dem i mindre grupper.

Syfte: Att djupare reflektera över kvaliteten i sin verksamhet och hur den kan förbättras. Att öppna upp för att ifrågasätta tankesätt bakom hur planeringen av verksamheten ser ut och att tänka nytt.

Tid: 90 minuter

Se också: IGLOR – grundläggande

Relaterade dokument