Bokning av lokal

Bokning av lokal

Publicerat 15 augusti 2020

UNF Jämtlands lokal, övervåningen på IOGT-NTOs hus i Odensala, skall bokas före användning.

Vid bokning av lokalen ska ansvariges samt nyckelansvariges fulla namn,
personnummer och telefonnummer uppges.

Utlån av nyckel alternativt upplåsning på plats kommer bokare och bokningsansvarig från distriktsstyrelsen gemensamt överens om vid varje bokning.

Vid missgynnande av lokal ska debitering och/eller utestängning från lokalen
utfärdas i den mån som AU (distriktsstyrelsens arbetsutskott) anser rimligt.

Bokning sker via Tor Sollander, distriktskassör, på 073 838 05 80.

Bokning av övriga IOGT-NTO lokaler i Jämtland sker via Thomas Stensson på thomas.stensson@iogt.se