Elevers drogvanor 2015
Nyheter

Elevers drogvanor 2015

Publicerat 15 december 2015

I I fredags damp "Skolelevers Drogvanor 2015" ner i inboxen. Samhället har mätt ungas alkoholkonsumtion sedan 1971 och de senaste 15 åren har utvecklingen varit en stor framgångssaga. Bättre insatser från samhället, hälsotrender och Internets intåg har gjort att en fjärdedel av 17-åringarna nu är helt nyktra. Bland 15-åringarna är det en majoritet.

När vi unga dricker mindre och mindre blir frågan om samhällets inkörsportar till alkoholkonsumtion allt tydligare. Från att alkohol tidigare har varit något allmänt accepterat som folk ”bara gör”, kommer nu vuxenvärldens sociala arenor i ännu större utsträckning fungera som avstamp för att börja dricka. Det gäller föreningslivet, yrkeslivet och inte minst våra universitet och högskolor. Det kommer bli en stor utmaning för både unga och vuxna.

Att fler och fler bryter med alkoholnormen innebär också en omvälvning av det sociala samspelet i samhället. För många i en äldre generation har alkoholen inte varit ett sätt att umgås utan SÄTTET att umgås. Övergången till att umgås utan alkohol kommer för vissa att vara smärtsam, för andra inte. Det kommer vara många som inte vill lämna det gamla sättet och det är deras fulla rätt. Däremot kommer de få sitt ställningstagande (som tidigare inte ens varit ett ställningstagande) ifrågasatt.

För det är lätt att köra på i samma hjulspår, att göra som vi alltid har gjort och inte fundera över hur det skulle kunna vara. Det är inget konstigt. Tidigare har man kunnat komma undan med argumentet om att alla nästan ändå dricker. Ta till exempel universiteten, som på många sätt ses som en nytänkandets högborg. Fortsätter utvecklingen som nu kommer de förr eller senare bli samhällets största inkörsport till alkoholkonsumtion och alkoholnormens starkaste bevarare. Alkoholen, som en gång i tiden ironiskt nog användes för att bryta sociala stigman, blir idag ett allt större hinder för att delta i den sociala samvaron.

Ännu är vi inte där, men om utvecklingen fortsätter som den gör kommer vi en dag komma dit. Det kommer kräva förändringar. För UNF:s del är det tydligt: Vi kräver ett studentliv där universitet och högskolor, kårer och nationer, tar ansvar för att alla, även vi som bryter mot alkoholnormen, blir inkluderade.

Läs CAN:s studie här