Förslag till UNFs drogpolitiska program
Drogpolitik

Förslag till UNFs drogpolitiska program

Publicerat 21 april 2021

Under 2020 har UNFs drogpolitiska grupp på uppdrag av förbundsstyrelsen arbetat fram ett helt nytt program för kongressens ombud att ta ställning till. Detta är ett omtag i vad UNF står i flera stora politiska frågor och kommer bana väg för nya drogpolitiska hjältar!

I förslaget finns rubriker som Beroende och Missbruksvård, Cannabis, Ett samhälle fritt från droger (Alkoholförbud) och massa annat!

Läs förslagen här

Vad kan du göra?

Det är på kongressen som förslaget kommer att diskuteras och sedan antas. Som ombud har du möjligheten att vara med och diskutera och komma med ändringar och förslag. Som distrikt eller förening kan ni ordna diskussionstillfällen där ni går igenom förslaget och skickar era tankar och åsikter till era ombud som ska delta på kongressen. Ni kan enkelt följa årets digitala kongress via zoom. Läs mer här.