Insatsstyrkan
Distrikt Drogpolitik Kurser Nyheter politik

Insatsstyrkan

Publicerat 11 oktober 2021

Relaterade artiklar

Insatsstyrkan finns till för att stötta upp med spetskompetens i UNF-landet. Vi söker nu medlemmar som kan vara med i detta utskott. Är du, eller känner du någon som är extra vass värvare, debattör, föreläsare eller besitter annan spetskompetens? Läs mer och anmäl dig till Insatsstyrkan!

Det här är UNFs insatsgrupp med medlemmar från hela landet som vill hjälpa till att ta distriktsstödet till nya höjder. Som en del utav faddrings- och distriktsstödsarbetet används särskilda medlemsgrupper med spetskompetens för att underlätta arbetsbördan. Det kan röra sig om värvning under en sportlovsvecka, ett UNFaren-pass, politisk påverkan, eller annat som behövs spetskompetens kring. En enskild fadder ska inte behöva vara expert på vartenda hörn av UNFs verksamhet. Det är där insatsstyrkan kommer in. Med spetskvalificerade medlemmar lokalt placerade i distrikten som kan hoppa in på de områden och den verksamhet en fadder inte har spetskompetensen eller möjligheten att genomföra. Insatsstyrkan är ett perfekt tillfälle för en lokalt engagerad medlem att ta vidare även sitt eget engagemang och testa på hur förbundsnivån fungerar i UNF, eller för en medlem som har kompetensen, men inte tiden tillgänglig som måste prioriteras för ett fadderuppdrag. Detta gör att man inte har något distrikt man lägger extra tid på utan man lägger sin tid där det behövs och efterfrågas i landet.

Faddercoach, Faddergruppen och Insatsstyrkan

Insatsstyrkan samordnas utav faddercoachen och deltar på faddergruppsmöten som hålls var tredje månad under dem mötena samlas alla instanserna och har ett gemensamt möte. Detta för att gå igenom hur det ser ut i distrikten och få en blick över om insatsstyrkan behövs någonstans. Bortsett från det har man en regelbunden kontakt med faddercoachen emellan mötena samt är kontaktbar för distriktsfaddrarna för stöd och frågor.

Anmäl dig på https://forms.gle/g7JgMHUWTdeGhh5n7

Relaterade artiklar