Kamratstödssatsningen
Nyheter Socialt

Kamratstödssatsningen

Publicerat 9 oktober 2020

UNF har jobbat med kamratstöd i 30 år och tycker det är en självklarhet att våra medlemmar är utbildade i det, därför satsar vi under höstterminen 2020 extra mycket på kamratstödet. Som en del av det erbjuder vi en kvällskurs i kamratstöd och ett bidrag som ni kan söka för att göra kamratstödsorienterad verksamhet. 

Varför just nu? Jo, på grund av den rådande pandemin måste fler stanna hemma, och vilket ökar risken för att fler barn och ungdomar far illa i hemmiljön. Vi vill se till att ungdomar runt om i landet har tillgång till trygga verksamheter utan alkohol och droger där de kan bli sedda och lyssnade på.

Du som vill agera ledare på er verksamhet och lära dig mer om kamratstöd kan boka in dig på ett pass att bli kamratstödsledare tillsammans med andra UNF:are runt om i landet.

Boka in kamratsödskurs
 

Är ni en grupp som vill delta på kamratstödskursen tillsammans? Kontakta verksamhetsutvecklaren Maryam för att boka in en dag som passar er alla!

Ni kan även söka ett bidrag för att göra kamratstödsverksamhet. Som kamratsödsverksamhet räknas en verksamhet som uppnår dessa tre mål:

  1. Aktiviteten ska vara öppet för alla unga i UNF-ålder.
  2. Aktiviteten ska vara marknadsförd externt, dvs inte bara mot UNF:are.
  3. Minst en ledare på aktiviteten ska ha gått UNF:s kamratstödskurs*.

Här i formuläret nedan kan ni ansöka om bidraget för er kamratstödsaktivitet:

Om du inte kan fylla i bidragsansökan i formuläret ovan, eller bara vill komma till formuläret direkt, klicka in dig här.