Kamratstöd
Nyheter Socialt

Kamratstöd

Publicerat 9 oktober 2020

UNF har jobbat med kamratstöd i 30 år och tycker det är en självklarhet att våra medlemmar har kunskap om hur de kan stötta sina kamrater och utvecklas själva. Vi vill se till att ungdomar runt om i landet har tillgång till trygga verksamheter utan alkohol och droger, där de kan bli sedda och lyssnade på.

Kompisboken

I UNF kan vi kamratstöd eftersom vi ägnar oss åt att skapa nyktra plattformar, aktiviteter och mötesplatser. Frizoner, där man kan andas ut och trivas. Kompisboken är vårt studiematerial och är den tredje upplagan av UNF:s kamratstödsmaterial, som utvecklats sedan 90-talet. Boken ger inblick i problematik så som psykisk ohälsa och otrygga miljöer samtidigt som den ger tips och råd till både den som är utsatt som den som vill bli en bättre kompis. De som är med på bland annat våran kamratstödskurs Julkursen får en kopia av boken, men den finns även att beställa här.

Beställ boken här

När det behövs mer hjälp

Alla problem går inte att lösa själv, och ibland kan det även krävas professionell hjälp. Det kan vara svårt att be om hjälp, därför har vi gjort en lista med resurser för dig som behöver någon att prata med.  

Stöd inom UNF

När något händer i UNF-verksamhet och man behöver hantera en svår situation finns det bra stöd att få inom förbundet. Är det i en förening kan du vända dig till verksamhetsutvecklaren eller distriktsstyrelsen.

Skola

Alla grund- och gymnasieskolor ska ha elevhälsopersonal, till exempel kurator eller skolsköterska, som ska hjälpa till när en elev mår dåligt eller har problem i skolan. De har tystnadsplikt och kan hjälpa till med att lösa problem. 

På universitet och högskolor finns också alltid någon form av studenthälsa, som har ungefär samma funktion fast för studenter. Du hittar oftast telefonnummer och mailadresser till skolans elevhälsopersonal på skolans hemsida.

Socialtjänst

I alla kommuner finns en socialtjänst. De har ansvar för att hjälpa de invånare som har sociala problem, alltså problem med sin familj, sitt boende, sin ekonomi eller liknande. De har i regel en särskild enhet som jobbar med att hjälpa barn som har det dåligt hemma eller familjer som har problem med sina relationer. De har oftast också en särskilt ungdomsenhet och en särskild enhet som jobbar med att hjälpa alkohol- och drogberoende.

Vård

Om man mår riktigt dåligt psykiskt är det en bra idé att söka vård. Det vanligaste och enklaste är att göra det på en vårdcentral där man bor. Då kan man få träffa en läkare, psykolog eller kurator och få hjälp av dem.

Om man mår riktigt dåligt psykiskt kan man behöva mer hjälp än man får på en vårdcentral. Då finns en del av sjukvården som kallas psykiatri, som har mer resurser och kompetens för att hjälpa de som mår sämst. För patienter under 18 år kallas det barn- och ungdomspsykiatri, BUP. På många håll i landet finns det också särskilda psykiatrimottagningar för unga vuxna, 18-25 år gamla.

Polis 

Om någon utsatts för brott, till exempel rån, misshandel, sexuella övergrepp, trakasserier eller hot, kan man anmäla det till polisen. De gör då en utredning och ser om personen behöver skydd och om den som gjort brottet ska straffas av en domstol.

Som kompis eller föreningsledare är det viktiga att tänka på att den eventuella kontakten med polisen ska vara till stöd för den som blivit utsatt, inte för att lugna ner alla andra som blivit upprörda av det som hänt.

 

Andra organisationer

AA 

Anonyma Alkoholister, AA, är en internationell gemenskap av kvinnor och män ur alla samhällsskikt, som träffas för att tillsammans uppnå och behålla varaktig nykterhet. AA har möten runtom i Sverige och hela världen.

ACA

ACA är en organisation som har självhjälpsgrupper för vuxna barn från dysfunktionella familjer, där det till exempel kan ha funnits alkoholberoende. De har möten på olika orter i Sverige.

BRIS 

BRIS, Barnens Rätt I Samhället, har en chatt och ett telefonnummer, 116 111. Dit kan man skriva eller ringa och prata om det man funderar mycket på eller det man behöver hjälp med om man är under 18 år.

Ersta Vändpunkten 

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med beroende. Den finns i Stockholm.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chatt som drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF. Där kan du chatta anonymt om vad du vill.

NA 

Anonyma Narkomaner, NA, arbetar på liknande sätt som AA. Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog.

ROKS 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. Och för unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till.

Unizon 

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap.