Arbetsgrupp för Likabehandling
Nyheter

Arbetsgrupp för Likabehandling

Publicerat 20 februari 2018

J J ust nu söker vi dig som är sugen på att jobba med likabehandling i UNF! Under februari FS tog vi beslut om att vi ska skapa en grupp som ska jobba med de mål vi satt för likabehandlingsarbetet i UNF. Nedan kan du läsa vad det är för mål och den arbetsgrupp vi söker medlemmar till kommer jobba för att uppnå nedanstående mål till kongressen 2019.

Mål för UNF:s likabehandlingsarbete:
Oavsett kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion
eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller socioekonomisk
bakgrund ska varje medlem ha samma förutsättningar för engagemang, förtroendeuppdrag
och anställning i UNF.

Kongressen:

  • Vid tillsättande av ombud till kongressen ska det strävas att en mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna råder bland de valda ombuden samt ombudsersättare.
  • Talartiden på kongressen är representativt samt insatser för att skapa förutsättningar för att främja och uppmuntra underrepresenterade grupper att föra sin talan görs.
  • Härskartekniker förekommer inte på kongressen, istället har vi ett tillgängligt, öppet och tryggt diskussionsklimat där fler kan och välkomnas att komma till tals.

Verksamhet

  • All verksamhet inom UNF ska vara tillgänglig, tilltalande och öppen för alla som delar vår värdegrund.
  • När vi värvar ska vi aktivt söka oss till grupper som är underrepresenterade i UNF.
  • En medvetenhet kring var, vad och hur vi gör verksamhet ska råda för att inkludera och 
tilltala fler.

Förtroendevalda

  • Medvetenheten kring makt, maktmissbruk och exkluderande faktorer till lika villkor för engagemang är hög bland våra förtroendevalda.
  • Vid tillsättande av förtroendeuppdrag ska ett mångfaldsperspektiv råda där underrepresenterade grupper i UNF aktivt främjas att söka uppdrag.
  • Vilka som representerar UNF externt samt syns internt ska varieras så att 
alla känner sig representerade i UNF

Sista ansökningsdag är 2/3.

Ansök här!

Har du några frågor eller funderingar, hör av er till Lina Sultan på mejl eller telefon:

lina.sultan@unf.se
076 626 79 58