Medlemsworkshop
Nyheter

Medlemsworkshop

Publicerat 7 oktober 2022

Varmt välkommen på medlemsworkshop!

Du är härmed inbjuden till en medlemsworkshop tisdagen den 11 oktober klockan 17.00-18.30 över Google meet. Under workshopen kommer vi att presentera ett utkast för UNF:s distrikts- och föreningsstrategi, tanken med workshopen är att UNF:s medlemmar ska få vara med att påverka och ge input på den nya strategin. Vi kommer att gå igenom form, upplägg och innehåll.

Bakgrund
Sen i våras har förbundsstyrelsen arbetat med en distrikts- och föreningsstrategi, detta för att försäkra och se till att vi har en minimum nivån för föreningsstyrelser och distriktsstyrelses verksamhet så att det överallt i landet finns en minimum nivå som uppnås. En arbetsdag med personal och förbundsstyrelsen genomfördes i början av juni och med det underlag arbetsgruppen fick med ifrån den dagen har nu ett utkast arbetats fram.

Framåt
Under förbundsstyrelsemötet i november kommer en handling med den ny strategin läggas fram för beslut. Innan det vill arbetsgruppen inhämta input ifrån medlemmarna, personal och förbundsstyrelsen för att säkerhetsställa att alla som vill ge input har fått den chansen.Hoppas vi syns på mötet!

Till mötet!