#Nykterfrizon

#Nykterfrizon

Publicerat 29 november 2017

Vad är #nykterfrizon?

#nykterfrizon är ett initiativ som ville lyfta frågan om hur situationen ser ut i vår egen rörelse när det gäller sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Det visade sig att de förekommer i allra högsta grad även hos oss.

Gruppen har samlat 500 kvinnor och icke-män i alla åldrar, från alla fyra förbund, ideella och anställda och även en del som lämnat rörelsen, bland annat på grund av sexismen.

Vill du läsa mer om initiativet och öppna brevet som publicerats kan du göra det här

Vad gör vi i UNF?

UNF har nolltolerans gentemot sexuella trakasserier, kränkningar och andra diskriminerande handlingar. Vi agerar på alla händelser som vi får kännedom om. Men det stannar inte där. UNF behöver fortsätta prata om det här på alla nivåer i vår organisation. Och vi behöver vara medvetna om att destruktiva strukturer och normer även återspeglas inom oss.

Vi ser över vilken kompetensutveckling som behövs för att kunna agera proaktivt och förebyggande.

Framförallt kommer vi att lyssna på er som har en berättelse.

Om jag har en berättelse jag vill dela med mig av, vad gör jag då?

Vi tar alla berättelser på största allvar och vill ge möjligheten för dig som har en berättelse att berätta den.
Vi har skapat flera vägar för att ta vidare din berättelse bland annat genom ett formulär där du kan välja att berätta men också vara anonym.

Klicka här för formuläret

Utöver formuläret kan du även prata med de personer som förbundsledningen tillsatt. Dessa personer är:

Jane Segerblom, Förbundsordförande
jane.segerblom@unf.se, 076 836 05 85

Filip Nyman, Förbundsordförande
filip.nyman@unf.se, 070 546 32 40

Samuel Somo, Generalsekreterare
samuel.somo@unf.se , 073 020 02 11

Jonas Larsson, Biträdande Generalsekreterare
jonas.larsson@unf.se 073 372 62 62

Om du inte vill dela med dig till oss men känner fortfarande att du vill finna stöd och kunna prata om det som hänt finns även gruppen: #nykterfrizon. 

Hur hanterar vi din berättelse?

Vi börja med att lyssna. Därefter kontaktar vi dig, om du lämnat dina kontaktuppgifter. Tillsammans pratar vi om det som skett och bestämmer hur vi ska gå vidare. Alla händelser där vi har ett namn på förövaren kommer att hanteras som enskilda ärenden. Vid de tillfällen vi inte har en identitet så kan vi endast jobba övergripande med frågan och kanske det viktigaste, förebyggande.