Världens Barn 2020
Världens Barn

Världens Barn 2020

Publicerat 3 september 2020

Nu startar den årliga kraftsamlingen för Världens Barn, Radiohjälpen största insamling. Trots att barn inte verkar drabbas hårdast av Corona, så slår pandemins konsekvenser mot barn i hela världen. Därför är årets kampanj viktigare än någonsin!

Nu har starten för Sveriges viktigaste och största insamling, Världens Barn, börjat!
Tiotusentals volontärer runt om i landet och många civilsamhällesorganisationer krokar arm med Radiohjälpen och public service för att samla, folkbilda och engagera allmänheten för barns rättigheter. Insamlingskampanjen Världens Barn har fokus på alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet, tre områden där corona-pandemin slår hårt runt om i världen. Trots att viruset inte infekterar de flesta barn svårt, är lidande omfattande i pandemins spår.

  • Skolgång uteblir. 1,25 miljarder barn uppskattas ha drabbats av samhällens nedstängningar. Många av dessa har inte kunnat gå i skolan pga av pandemin, enligt FNs barnorganisation UNICEF.
  • Barns hälsa riskeras. 13,5 miljoner människor har inte vaccinerats pga av pandemin, enligt vaccinationsalliansen GAVI. Miljontals barn riskerar tex att inte få mässlingsvaccin i år, eftersom länder ställt in eller minskat sina vaccinationsprogram under pandemin
  • Fler barn hungrar. Hungern ökade redan innan pandemin i världen. Enligt världshälsoorganisationen WHO kommer ytterligare mellan 83-132 miljoner människor gå hungriga eftersom pandemin påverkar människors möjligheter till lönearbete. Även våldet i hemmen rapporteras öka på grund av pandemin.

Nu samlar vi i UNF, tillsammans med hela IOGT-NTO-rörelsen, in pengar för Världens Barn. Vi ser till att pengarna kommer fram till de som verkligen behöver det. Nedan kan du läsa vart pengarna går någonstans.

Hit går pengarna

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barn framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter.
För att läsa mer om alla projekt som får beviljat stöd besök www.radiohjalpen.se/varldensbarn

Kring apelsinodlingarna arbetar IOGT-NTO rörelsen tillsammans med organisationen APCYF, för att se till att barnen får en tryggare uppväxtmiljö. Organisationen arbetar med att ge barnen tillgång till deras grundläggande rättigheter så som undervisning och sjukvård. För att utvecklingen skall bli hållbar och för att barnen skall kunna stanna i skolan på lång sikt så behövs det åtgärder mot alkoholkonsumtionen. Därför arbetar APCYF mycket med påverkansarbete och utbildning gentemot föräldrar och beslutsfattare kring alkoholens konsekvenser. APCYF har kontakt med över 400 barn mellan 0-18 år.

I norra Thailand lever många burmesiska migranter som tvingats fly över bergen från krig och fattigdom i grannlandet Myanmar. För att klara sig och kunna försörja sin familj tar de ofta arbete på de apelsinplantage som finns i området. Utan medborgarskap har varken de eller deras barn några rättigheter i landet vilket gör att barnen inte får tillgång till skola eller sjukvård och de behöver ofta arbeta för att hjälpa familjen ekonomiskt. Alkoholmissbruk är extra vanligt bland arbetarna då alkoholen sägs kunna rena en från gifterna som arbetarna får i sig via besprutningen av apelsinerna. Det leder i sin tur ofta till en mer ansträngd ekonomisk situation samt våld i hemmen där kvinnor och barn blir särskilt utsatta.

Här kan du läsa mer om projektet ovan som får stöd från Världens barn.

Så kan du bidra

Du kan vara med och starta en egen insamling för Världens Barn, för en digital bössa går du in på bossan.varldensbarn.se/

Starta egen insamling

Här kan du skänka en gåva till Världens Barn, eller dela länken så andra kan vara med och bidra.

Skänk en gåva