Alkoholindustrin WhatsUP?
Nyheter

Alkoholindustrin WhatsUP?

Det är ju ingen direkt nyhet att den samlade alkoholindustrin i Sverige är trötta på Sveriges ansvarsfulla och restriktiva alkoholpolitik. De tjänar ju inga pengar på att vi har en ansvarsfull alkoholpolitik som skyddar barn, unga och vuxna.

I och med slutbetänkandet (SOU 2017:113) Alkoholreklam i sociala medier m.m. ges olika aktörer möjligheten att lämna in ett remissyttrande. Slutbetänkandet vill genomföra en hel del regleringar kring alkoholreklam i sociala medier. Vilket är glädjande.

Givetvis har vi på UNF skrivit ett remissyttrande där vi sammanfattat kan säga att detta är vår åsikt: FÖRBJUD ALKOHOLREKLAM NU! Ni kan läsa vårt remissvar här.

Men hey alkoholindustrin. Hur tänkte ni när ni ville vara lite ”down-with-the-kidzzz”?  Vi tänker på det här i ert remissvar:

Utgångspunkten som utredningen tar, att det främst är barn och unga som rör sig i sociala medier, är felaktig. Barn och unga använder t.ex. WhatsUP (En kanal dit reklam in kan tränga in) medan medelåldern för användaren av Facebook, såvitt Altia Sweden känner till, överstiger 30 år.” Vill du läsa deras remissyttrande kan du klicka här

För det första, vad är WhatsUp? Aha, ni menar WhatsApp!

För det andra. Oroväckande att alkoholindustrin inte har koll på sociala medier och samtidigt påstår sig veta vad som är bäst gällande alkoholreklam i sociala medier?

Vi rekommenderar verkligen Alkoholindustrin att ta en titt på data från Svenskarna och Internet 2017. Där skulle ni få se att hälften av alla mellan 12-15 år hänger på Facebook. Mellan 16-25 år är det nio av tio som hänger på Facebook. Samtidigt i faktan om svenskarna och internet – ”Det är mest vanligt att personer i åldern 26–35 år använder Whatsapp.”

Vi är trötta på alkoholindustrins konstanta lögner. Är du också det, är du välkommen att gå med oss för att aktivt motarbeta alkoholindustrin. Bli medlem!


Isabelle Benfalk
Förbundsordförande