Halvtidsrapport från revisorerna
Kongressen 2021

Halvtidsrapport från revisorerna

Publicerat 11 december 2020

UNFs internrevisorer hälsar

Den här rapporten är en beskrivning och en sammanfattning av det arbete som har gjorts av UNFs internrevisorer Jonathan Spånberger, Malin Andersson och Emil Johansson sedan kongressen i Örnsköldsvik 2019.

Rapporten inleds med att internrevisorernas uppdrag förklaras. Därefter följer en sammanställning över vilken granskning som har genomförts, vilka iakttagelser som har gjorts, vilka rekommendationer som har utfärdats och vilken uppföljning förbundet har jobbat med. Rapporten avslutas med en genomgång av det planerade revisionsarbetet fram till kongressen 2021.

Läs rapporten här