Kommunikations<br/>hjälpen

Kommunikations
hjälpen

Avdelning: Kommunikations
hjälpen
D D et här är UNF:s grafiska profil från och med 2018. Den grafiska profilen innehåller riktlinjer för hur UNF:s visuella kommunikation ska se ut och hur de olika beståndsdelarna ska fungera tillsammans.

Riktlinjerna är viktiga att följa för att allt material som kommer från UNF, oavsett om det är skapat av en enskild medlem eller en byrå, ska ha ett sammanhållet uttryck. På så sätt gör vi det lättare att känna igen UNF och dessutom framstår vi som proffsiga. Den här sidan kommer att uppdateras löpande med riktlinjer, exempel och svar på vanliga frågor.

Logotyp

Logotypen finns i tre olika versioner:

Utan förklarande text. För användning i små storlekar samt i sammanhang där UNF redan är känt eller där det är tydligt vad vi står för.

Med förklarande text under. För användning där det är viktigt att det framgår vad UNF betyder.

Med förklarande text till höger. Som ovan, men fungerar bättre i små storlekar.

UNF:s logotyp ska så långt det är möjligt användas i sin blå färg, men kan även sättas i svart eller vitt.

Ladda ner UNF:s logotyper här

Läs mer om logotypen här >>

Färgpalett

UNF:s grafiska profil bygger på ett konsekvent användande av färg. Färg är den mest grundläggande delen i en visuell identitet eftersom hjärnan lättare minns färg än form. Våra primära färger är UNF-blå, UNF-ljusblå samt UNF-lila. Dessa färger kompletteras av en UNF-rosa som kan användas som accentfärg i detaljer. Ett enkelt sätt att få färgerna att lyfta är att placera dem på en ljusgrå botten istället för vitt.

UNF-blå

Pantone 306 C
CMYK: 75-0-5-0
RGB: #00bce4 (0, 188, 228)

UNF-ljusblå

Pantone 306 C 40%
CMYK: 30-0-2-0
RGB: #b0e1f4 (176, 225, 244)

UNF-lila

Pantone 267 C
CMYK: 83-92-0-0
RGB: #5c15a3 (92, 21, 163)

UNF-rosa

Pantone 197 C
CMYK: 0-46-12-0
RGB: #f4a7ba (244, 167, 186)

Läs mer om färgerna >>

Typografi

UNF använder tre olika typsnitt.

Karaktärstypsnitt: Basic Sans Alt Narrow Bold
För användning i rubriker, på omslag/affischer, i bilder på sociala medier etc.

Texttypsnitt: Basic Sans Narrow
För användning i brödtext och mindre rubriker.

Brödtexttypsnitt: Crimson Text
För användning i längre brödtexter, t ex i rapporter.

Läs mer om typografi här >>

Grafiska element

Som återkommande beståndsdel i UNF:s visuella kommunikation återkommer ett antal grafiska element. De är alla visuella metaforer för röst och ljud och ska understryka att UNF är en kaxig ungdomsorganisation som vågar att höras. Elementen kan användas var för sig eller tillsammans för att skapa intressanta mönster.

Läs mer om de grafiska elementen och hur de används här >>

Ordlista

Tycker du att något ord eller begrepp är svårt att förstå? Här följer en lista med vanliga ord och förkortningar i samband med grafisk produktion.

Brödtext

En längre, löpande text.

CMYK

(Cyan, Magenta, Gul, Svart). Färgmodell för fyrfärgstryck, till exempel i färgskrivare och tryckpressar.

EPS

Filformat för objektgrafik, t ex logotyper. Går bra att dra upp i stort format.

Frizon

Yta runt logotyp där inga andra element får placeras.

Grad

Anger storleken för texten. Måttenheten är en punkt, 1 pt.

PMS

(Pantone Matching System). Färgmodell för dekorfärgstryck, till exempel på profilprodukter.

Punkt

Typografisk måttenhet, 1 punkt = 0,376 mm.

Radavstånd

Även kallat kägel. Anger avståndet mellantvå hela rader.

RGB

(Röd, Grön, Blå). Färgmodell somanvänds på bildskärmar och webben.

Typografi

Typografi är hantverket att utforma texter. Det innebar val av bland annat lämpligt typsnitt, grad, radlängd och radavstånd.

Typsnitt

Även kallat teckensnitt. En uppsättning bokstäver, siffror och tecken som har ett gemensamt utseende och ett gemensamt namn. Exempel på typsnitt är Times New Roman, Arial och Garamond.

Upplösning

Antal pixlar/tum hos en bild. 72 ppi (pixel per inch) används som standard för bilder på webben och 300 ppi som standard för tryck.

Vikt

Beskrivning av ett typsnitts olika tjocklekar. Exempel på vikter är Bold och Regular.

Frågor?

Om du undrar något om den grafiska profilen eller vill få tillgång till typsnitten så kan du kontakta UNF:s kommunikatör Lowe Elfström

IOGT-NTO-rörelsen

Det finns en gemensam grafisk profil för hela IOGT-NTO-rörelsen samt en gemensam logga. Antagen oktober 2014.

Hela den grafiska profilen hittar du på IOGT-NTO:s webbplats.