Kommunrankning 2021
Nyheter

Kommunrankning 2021

Publicerat 26 maj 2022

Kommunrankningen 2021

Tillgängligheten på alkohol – Kommunernas arbete med serveringstillstånd och tillsyn.

På senare år har vi arbetat med att utveckla kommunrankningen, 2021 är inte annorlunda. Rapporten är nu delad i två, en för medlemmar och en för beslutsfattare, tjänstepersoner och andra intresserade. Den första är lite enklare att ta till sig, innehåller det mest väsentliga och innehåller råd om hur du kan använda kommunrankningen för att påverka i politiken. Den andra är mer utförlig och innehåller ett djupdyk på ett område av kommunrankningen. Vi har valt att göra så för att kommunrankningen ska vara ett verktyg för förändring, därför vill vi presentera relevant forskning och förslag på förändring. Årets kommunrankning har temat ”Tillgängligheten på alkohol – Kommunernas arbete med serveringstillstånd och tillsyn.” Råden som ges bygger på masteruppsatsen ”Kommuner som tillsynare” som studerar kommunal alkoholtillsyn. Både kommunrankningen och masteruppsatsen har samma författare.

2021 års kommunrankning visar endast på några få förändringar från tidigare år, generellt är mycket sig likt. Corona har inte påverkat kommunernas arbete mycket på kommunrankningens områden. Kommunerna lägger mindre resurser på fritidsgårdar och de nyktra mötesplatserna i kommunerna får sämre öppettider på vardagar. Den tidigare observerade trenden av att det förebyggande arbetet försämras i kommunerna är inte bruten. Förhoppningsvis är kommunernas minskade fokus på nyktra mötesplatser en coronaeffekt och inte något som håller i sig till framtiden.

Den fördjupade granskningen på serveringstillstånd visar på den lavinartade ökningen i antalet tillstånd och hur kommunerna har svårt att klara av sitt tillsynsansvar. Inte ens ett tillsynsbesök görs per serveringstillstånd per år, det är oroväckande. UNF:s utköpskontroller visar år efter år att tillsynen inte räcker till.

“I Örebro kommun kontrollerade vi förra året sju butiker, två sålde alkohol till våra mindreåriga medlemmar. Butikerna tar inte sitt ansvar och kommunen har inte koll.” Ida Andersson, distriktsordförande UNF Örebro

“Vi gjorde utköpskontroller på fem butiker i stan, varav 4 var storkedjor. Av dessa så lyckades en minderårig köpa ut från 3 butiker utan problem” Loke Wallin, distriktsordförande UNF Uppsala

Vad går att göra? För att tillsynen ska kunna utvecklas behöver finansieringen förändras, det funkar inte med ett system där kommunerna måste balansera deras näringslivsfrämjande intressen med folkhälsointresse. En ny modell behövs för att säkerställa att tillsynen blir tillräcklig för att klara av lagens krav. Särskilt små kommuner, där det är dyrare att bygga upp kapacitet för att klara av tillsynen, behöver mer medel till tillsynen. Samtidigt måste den otroliga ökningen av antalet serveringstillstånd stoppas. Vi kan inte ha ett system vi får över 300 nya serveringstillstånd varje år. Kontrollen är redan alldeles för svag, fler tillstånd skulle bara göra det ännu svagare.

Masteruppsatsen som undersökte tillsynens intensitet fann att kommunernas kapacitet och organisering av tillsynen är de två viktiga faktorerna som förklarar hur intensiv tillsynen är. Kommuner bör lägga ansvaret för tillsynen i en socialnämnd eller motsvarande. Det finns innovativa länkar mellan annan verksamhet i socialnämnder och alkoholtillsynen som troligen gör tillsynen mer intensivt, särskilt när ANDT-samordnaren är placerad på samma nämnd. Uppsatsen fann att det absolut viktigaste för tillsynen var kommunens kapacitet. Därför måste mer resurser avsättas till tillsynen, fler alkoholhandläggare behöver anställas.

Läs hela rapporten i sin helhet här:

Rapporten i sin helhet

Djupdyk i statistiken

I bilaga 2 (hänvisat i rapporten) kan ni läsa frågorna vi ställt till kommunerna.

Bilaga 2

För mer information om undersökningen kontakta:

Rapportförfattare och Bildningsledare för UNF, Simon Schönbeck, simon.schonbeck@unf.se

För uttalanden om resultaten kontakta:

Förbundsordförande Filip Nyman 070 546 32 40, filip.nyman@unf.se

Förbundsordförande Jane Segerblom 076 836 05 85, jane.segerblom@unf.se

För pressbilder på Filip och Jane besök unf.se/press