Vi Skapar Framtiden 2022
Nyheter

Vi Skapar Framtiden 2022

I konstutställningen ”Vi skapar framtiden” får din UNF-förening möjlighet att visa upp era egna konstverk tillsammans med konst av Henrik Jonsson som bland annat illustrerat PAX-böckerna, barnboksillustratören Matilda Ruta, serietecknaren Sara Olausson och andra kända konstnärer. Tävla och få med just ditt konstverk till konstutställningar i hela Sverige! Sista dagen att skicka in är 20 mars.

Så här går det till:

Konstutställningen ”Vi skapar framtiden” består av sjutton konstverk – ett konstverk för var och ett av de Globala målen.Tillsammans med övriga rörelsen kommer vi att skapa konstverk, och varje förbund har ett tema de arbetar med. UNF har temat Energi. Sätt din egen prägel på det sjunde globala målet Energi. Du kan måla digitalt eller traditionellt, skulptera, fotografera eller använda en annan teknik som passar dig. Skicka in ditt bidrag via mail till vår kommunikatör lowe.elfstrom@unf.se för att delta i tävlingen.

  1. Skriv med ditt för- och efternamn
  2. Om du tillhör en förening, och isåfall vilken

Det bidrag som vinner kommer att tryckas och bli en del av utställningen som kommer att skickas till föreningar runt om i hela Sverige. Det är helt gratis att delta! Vi ser mycket fram emot just ditt bidrag. Sista dagen att skicka in sitt bidrag är 20 mars. Tänk på att konstverket ska behöva kunna tryckas i A3-format, så skulpturer och liknande kommer att behöva fotograferas. Ett a3-ark är 420 mm × 297 mm stort.

”Vi skapar framtiden” är ett samarbete mellan Junis, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, IOGT-NTO, Våra gårdar och studieförbundet NBV. Vår vision är att vi tillsammans sätter fokus på de Globala målen – både genom att arbeta med att skapa utställningen och att bjuda in till våra lokaler där vi visar upp vår konst. Arbeta gärna tillsammans med de övriga förbunden om ni delar lokaler på er ort!

Vill du arrangera en konstutställning?

Tillsammans med utställningspaketet, bestående av 17 tolkningar samt tomma affischer i A3 storlek, och konstnärsmaterialet får ni ta del av en enkel verksamhetsmetod för att arbeta med de Globala målen. NYTT 2022 är alltså att det finns färdiga tolkningar för alla 17 mål där ni kan välja att fördjupa er i ett av dom, arbeta med alla målen och skapa era egna tolkningar eller enbart bjuda in allmänheten och visa konstutställningen som den. Låt oss tillsammans på ett kreativt sätt skapa vi framtiden igen genom att ta visa och informera om dessa viktiga frågor!

Vi önskar er anmälan senast den 15 maj. Materialet är hos föreningen senast den 10 juni.

Klicka på knappen nedan för att anmäla din förening att hålla i en konstutställning med de globala målen. Kolla gärna med er lokala Junis eller IOGT-NTO-förening om de vill delta, eller om de redan planerat att hålla en utställning.

Ni kommer att få affischer med tolkningarna av de globala målen som medlemmar i rörelsen samt flera konstnärer har varit med och tagit fram. Det är helt kostnadsfritt. Sista dagen för att anmäla ert intresse är 1 maj. Klicka på knappen nedan om du vill veta mer och anmäla er!

Anmälan konstutställning

 

Läs mer om Vi skapar framtiden

Läs mer om Vi skapar Framtiden på IOGT-NTO-rörelsens hemsida, genom knappen nedan

Vi skapar framtiden

Läs om de globala målen

1. Fattig 
Att vara fattig är inte bara att sakna pengar. Det kan också vara att inte få gå i skolan, få ett jobb eller att få säga eller tycka vad man vill. Omkring 1,3 miljarder människor i världen är fattiga. Ungefär hälften av dem är barn. Fattigdomen minskar i världen, tack vare att fler människor får tillgång till vård, utbildning, rent vatten och får en rättvis lön för sitt arbete.

2. Hungrig 
Hunger är det som flest människor i världen dör av. Idag lever ungefär 821 miljoner människor i hunger. Brist på mat är en katastrof, både för den som drabbas av det och för samhällets möjlighet att utvecklas. Det som kan lösa bristen på mat är framförallt ett hållbart jordbruk och en rättvisare fördelning av den mat som finns.

3. Må bra 
Att må bra och ha en god hälsa är viktigt. Hur man mår påverkas av flera saker, till exempel ekonomin och hur samhället man växer upp i är. Även klimatet spelar roll. För att förbättra hälsan behöver man se till att jobba med alla de tre sakerna. Människors hälsa blir bättre och bättre i hela världen. Det beror bland annat på att fler får tillgång till bra vård.

4. Jag kan! 
Att få utbildning är en mänsklig rättighet, men trots det kan ungefär 774 miljoner människor i världen inte läsa. De flesta är kvinnor. Att så många saknar utbildning är ett stort problem eftersom det är en av de viktigaste grunderna för både hälsa, jämställdhet och möjligheten att vara med och jobba för ett hållbart samhälle.

5. Jämställdhet 
Jämställdhet och rättvisa mellan män och kvinnor leder till ett bättre fungerande samhälle. Våld mot kvinnor och diskriminering är både dåligt för den som drabbas och för utvecklingen i världen. Man behöver jobba för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter inom både politik och ekonomi och för att de ska ses som lika mycket värda.

6. Vatten  
Vatten är livsviktigt för allt som lever på jorden. Brist på vatten kan leda till bråk, både i och mellan länder, men tillgång till vatten kan göra att länder samarbetar bättre och att möjligheten till fred ökar. En av tre personer i världen lever i en ohälsosam miljö. De har till exempel inte tillgång till toaletter eller rent vatten att tvätta sig med.

7. Energi 
Hur vi tillverkar och använder energi och bränslen påverkar både klimatförändringar och fattigdom i världen. Många människor har inte tillgång till el, men när behovet ökar behöver vi hitta sätt att producera el och värme på ett sätt som jorden klarar av. Då kan vi minska våra utsläpp och se till att fler får tillgång till el och energi utan att vi skadar planeten.

8. Schysst jobb 
Hälften av alla människor som jobbar har en osäker anställning. Det kan handla om att de får för lite i lön eller inte får några pengar om de blir sjuka och inte kan jobba. Att arbetena är trygga, och ger människor tillräckligt med lön och rättigheter på arbetsplatsen är viktigt för alla i samhället. Vi ska göra allt för att stoppa barnarbete, människohandel och modernt slaveri.

9. Uppfinn framtiden
Att uppfinna nya saker där man använder sig av ny teknik är ett sätt att lösa de problem som vi människor och vår planet står inför. På det sättet kan man skapa nya, mer miljövänliga, produkter. Att utveckla ny teknik skapar fler jobb, vilket behövs. Ett annat sätt att arbeta för en hållbar framtid är att investera pengar i bra industrier och forskning kring miljöfrågor.

10. Rättvist 
Att fördela resurser och makt jämt i världen är viktigt för ett hållbart samhälle. Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen. Jämlikhet innebär att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett varifrån man kommer, vilken religion man har, hur gammal man är eller om man ser sig som kille eller tjej. Jämlikhet minskar risken för konflikter i världen.

11. Staden 
Över hälften av världens befolkning bor i städer och antalet bara ökar. Växande städer kan vara bra för ekonomin, men det kan också leda till påfrestningar på ekosystemet. När städer växer är det viktigt att tänka på miljön när man bygger nya hus och planerar för att staden ska fungera. Till exempel måste teknik, transporter och återvinning fungera när man blir fler.

12. Kom och köp! 
Visste du att en tredjedel av den mat som produceras slängs? Att människan köper och konsumerar för mycket är ett stort problem. För att klimatet, miljön och vi människor ska må bra måste vi både ändra på hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt vi tillverkar saker. Just nu använder vi mer resurser än vår planet klarar av.

13. Klimatprotest 
Klimatförändringar är ett stort hot mot hela vår planet. När våra utsläpp fortsätter att öka, så ökar också temperaturen på jorden. Det påverkar både tillgången på vatten och möjligheten att odla mat och leder till att haven försuras och risken för naturkatastrofer ökar. Genom att utbilda människor och hitta nya miljösmarta lösningar kan vi minska klimatförändringarna.

14. Under ytan
Det är tack vare världens hav som vi människor kan bo på jorden. Hur vi tar hand om haven påverkar både klimatförändringar och människans överlevnad. Några av de problem som drabbar våra hav är gifter, föroreningar, försurning och att vi fiskar för mycket. Varje år hamnar åtta miljoner ton plast i haven. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.

15. Vår planet 
I våra skogar, våtmarker, torrmarker och berg lever miljontals olika djurarter. Vår miljö är också viktig för vårt behov av mat, energi, vatten och material för att tillverka saker. Dessutom renar våra omgivningar både luft och vatten. När vi förstör, till exempel genom utsläpp eller genom att hugga ner skog, hotar det både djurens och vår överlevnad.

16. Fred
Fred gör det möjligt för länder och samhällen att utvecklas. Om det pågår krig innebär det inte bara lidande för människorna – det är också dåligt både för landets ekonomi och för miljön. Där det är krig är det svårare för folket att ta sig ur fattigdom. Om alla är lika inför lagen och har lika rättigheter så ökar chansen till fred i samhället.

17. Tillsammans 
Världen är mer sammankopplad än någonsin och för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla samarbeta. Inget land eller grupp får lämnas utanför. Att dela med sig av kunskap, teknik och pengar är viktigt, precis som att hjälpas åt vid kriser och katastrofer. För att genomföra de sjutton Globala målen krävs en global solidaritet – att vi tar hand om varandra.