Bli medlem


För att få vara medlem i UNF väljer man att inte dricka drycker som innehåller mer alkohol än 2,25 volymprocent – alltså inget starkare än lättöl. Läs mer i medlemslöftet nedan. Det kostar 50 kronor per år att vara medlem i UNF, och UNF är till för dig som är mellan 13 och 25 år.  


Som medlem är du alltid välkommen på aktiviteterna i din förening. Du får även erbjudanden om kurser och andra arrangemang som anordnas av förbundet. Vår ambition är att alla medlemmar ska kunna vara med och påverka organisationen på lika villkor. Du får också vår medlemstidning Motdrag sex gånger per år.
 

För att bli medlem måste du skriva under vårt medlemslöfte. Det gäller så länge som du själv vill vara medlem.

"Som medlem i UNF lovar jag att göra mitt bästa för att kämpa för ett bättre samhälle såsom det framgår i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller andra gifter med berusande effekt."| Fler

Senast ändrad 2011-06-13 16:19:40Fyll i formuläret!


När du får e-post - bekräfta! 


Betala din medlemsavgift.

Läs mer om hur du gör!Gammelgårdsvägen 38, Box: 12825, 112 97 Stockholm | Telefon: 08-672 60 60, Fax: 08-672 60 01, E-post: info@unf.se