Ny nykterhetsorganisation

Ny nykterhetsorganisation

Publicerat 20 januari 2023

P P å denna sida samlar vi kontinuerligt aktuell information om processen kring framtidens nykterhetsrörelse. Du hittar den senaste informationen överst på sidan.

Var med och forma en ny nykterhetsorganisation! 

I över 50 år har IOGT-NTO-rörelsen varit uppdelad i fyra förbund – IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Junis. Nu vill förbundsstyrelserna i våra fyra förbund utforska en möjlig ny, gemensam nykterhetsorganisation med dig och alla andra medlemmar! 

Därför bjuder vi in till samtal om hur vi gemensamt ser på vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför, och hur en eventuellt ny organisation som samlar vårt engagemang för en nyktrare värld skulle kunna se ut. 

Nedan finner du information om hur du kan delta för att vara med och forma vår gemensamma framtid. 

 

Informationsträffar om processen 

Vill du ha information om hur vägen kommer att se ut och varför förbundsstyrelserna inlett denna process? Kom på en av våra digitala informationsträffar! Ingen föranmälan krävs. 

 • Söndagen den 22:a januari klockan 16:00-17:00 via Zoom.
 • Tisdagen den 24:e januari klockan 18:00-19:00 via Zoom. 
 • Onsdagen den 25:e januari klockan 20:30-21:30 via Zoom. 

 

Dialogträffar om hur vi formar en ny, gemensam nykterhetsorganisation 

I februari och mars genomför vi en serie digitala och fysiska dialogmöten med medlemmar från alla fyra förbund. Var med och dela med dig av dina synpunkter och diskutera med andra medlemmar från rörelsen. Anmälan krävs vid de fysiska mötena. 

 

 • 12 februari: Sundsvall 11:00-15:00, anmälan HÄR.
 • 13 februari: Digitalt 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 14 februari: Digitalt, 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 15 februari: Norrköping, 18:00-20:00, anmälan HÄR.
 • 18 februari: Stockholm, 11:00-15:00, anmälan HÄR.
 • 19 februari: Falun, 11:00-15:00, anmälan HÄR.
 • 21 februari: Lund, 18:00-20:00, anmälan HÄR.
 • 22 februari: Växjö, 18:00-20:00, anmälan HÄR.
 • 23 februari: Skövde, 18:00-20:00, anmälan HÄR.
 • 25 februari: Göteborg, 11:00-15:00, anmälan HÄR.
 • 26 februari: Digitalt (extra långt), 13:00-17:00, delta via Zoom.
 • 1 mars: Digitalt, 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 2 mars: Digitalt, 19:00-20:30, delta via Zoom.
 • 5 mars: Luleå, 11:00-15:00, anmälan HÄR. 

 

Diskutera med andra i din närhet 

Vill ni anordna ett eget dialogmöte med medlemmarna i er kommun eller region? Det går jättebra! Från och med 12 februari kommer diskussionsmaterial att finnas tillgänglig på denna sida som ni kan använda för att samtala om en gemensam framtid. 

Om ni genomför ett möte, se till att bjuda in medlemmar från alla fyra förbund. Samtalen blir som bäst om vi tänker tillsammans från flera olika perspektiv. 

Avsluta gärna samtalet med att skicka in era synpunkter. Det kan ni göra från den 12 februari. 

 

Kom med dina enskilda synpunkter 

Vill du bidra med dina tankar och funderingar utan att delta i ett dialogmöte? Det går jättebra! Från och med 12 februari kan du dela med dig av dina synpunkter. 

 


Förbunden tar sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation

helgen samlades IOGT-NTO, Junis, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund för gemensamt förbundsstyrelsemöte. Temat för denna helg var samtal om framtidens IOGT-NTO-rörelse. Efter två dagars samtal var förbundsstyrelsernas slutsatser sammanställda och tydliga – rörelsen är starkare som en enhet än vad förbunden är var och en för sig.

”Vi ordföranden visste ju att vi har samma syn på mycket mellan förbunden, men det är ändå väldigt roligt att se hur stor enigheten och viljan är att också gå vidare med att utforska en ny organisationsform för rörelsen”, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande för IOGT-NTO.   

IOGT-NTO-rörelsen består idag av fyra förbund som är del av samma rörelse. Förbunden bygger på samma värderingar och är förenade i visionen om ett nyktrare samhälle. De senaste åren har samtal om ökat samarbete mellan de fyra förbunden fått mer och mer fokus. Helgens samling var ett tillfälle för förbundsstyrelserna att samtala om nästa steg. Det är dessa samtal som nu lett till att förbundsstyrelserna vill ta sikte på en ny gemensam nykterhetsorganisation.

”Jag är så glad och stolt! Stolt över all den utveckling som skett i de fyra förbunden, och nu jätteglad över att se att vi vill ta nästa steg tillsammans”, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

”Att skapa ännu bättre förutsättningar för våra medlemmar och verksamheter att mötas är något jag verkligen vill bidra till”, säger Ponthus Jessmor, förbundsordförande för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Uppdelningen av IOGT-NTO-rörelsen i fyra förbund är över 50 år gammal. Nu ska alltså en annan organisationsform utforskas – en ny gemensam nykterhetsorganisation.

”Jag är så förväntansfull inför att få träffas och prata om hur vi lägger upp vägen fram till ett förslag. Redan denna vecka ska vi förbundsordförande träffas för att planera in dialogmöten och samtal med medlemmar. Vi kommer att informera mer så fort vi kan!” säger Jane Segerblom, en av två förbundsordföranden för Ungdomens Nykterhetsförbund.

Förbundsordförandena räknar med att återkomma under veckan med mer information.