Årsmöte
Nyheter

Årsmöte

Publicerat 13 november 2015

Relaterade dokument

Ä Ä ntligen är det dags för årsmöten! Ladda upp med tips, verktyg och en massa inspiration.

Föreningsårsmötet är kickstarten på året och bland det bästa och viktigaste som händer på hela året. Det är då alla föreningens medlemmar får vara med och påverka vad som ska hända under det året som kommer. På årsmöten bestäms vilka som ska sitta i föreningsstyrelsen, arbetsplan och mycket mer. Att ha ett bra möte kan vara skillnad mellan ett rätt trist UNF-år och ett helt galet roligt.

Innan mötet

Här kommer du, din förening eller ditt distrikt hitta olika hjälpmedel för att underlätta genomförandet av årsmötet. Här finns mallar för till exempel arbetsplan, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och protokoll. Du hittar också en årsmötesskola som är bra att köra igång mötet med så att alla medlemmar kan delta på lika villkor.

Föreningsårsmöten ska hållas senast den 28 februari och alla medlemmar i föreningen ska informeras om tid och plats senast fyra veckor innan.

Vill du ha hjälp med att genomföra årsmöte och inte vet vem som är ditt distrikts verksamhetsutvecklare kan du maila info@unf.se och berätta vilken förening du tillhör så ser vi till att du får kontakt med din verksamhetsutvecklare.

Kallelse

Kallelse skickas till alla medlemmar i föreningen. Aktuell medlemslista hittar ni i eBas! Kom ihåg att det är föregående års medlemmar som ska bjudas in. Det ska stå datum, tid och plats i kallelsen. Om man ska ta upp något som inte finns med i stadgarna så måste man även skriva det, till exempel om man vill att föreningen ska byta namn. Sista datum för att skicka in motioner ska också stå i kallelsen. En motion är när medlemmar skickar in förslag på beslut på förhand för årsmötet att ta ställning till. Senast fyra veckor innan årsmötet ska kallelsen vara utskickad. Årsmötet kan bestämma på vilket sätt som nästa årsmötes kallelse ska skickas ut, till exempel via mail, brev, telefon, annons i tidningen och så vidare.

Gör en verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en berättelse av vad föreningen har gjort och åstadkommit under tiden sen senaste årsmötet. Den ska innehålla en beskrivning av vad ni har gjort under året i föreningen, vilka som har haft förtroendeuppdrag (styrelsen, revisorer och så vidare) och hur många medlemmar ni var vid årsskiftet (totalt antal och antal betalande). Medlemsantal för din förening vid årsskiftet kan du fråga din verksamhetsutvecklare eller info@unf.se om!

MALL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Gör en ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen är där ni visar vad föreningens pengar har använts till under året. Den ska innehålla intäkter, utgifter och en balansräkning.

MALL EKONOMISK BERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Revisorer valdes på förra årsmötet och de är dem som noggrannare ska gå igenom föreningens ekonomi och verksamhet under året. Prata med revisorerna i god tid innan årsmötet, så de får titta på den ekonomiska berättelsen och tycka till om hur styrelsen har skött sig. Revisionsberättelsen är vad revisorerna skriver och skickar in till årsmötet för att intyga att de har gått igenom föreningens ekonomi och bokföring, tittat på protokoll och beslut och vilken verksamhet som har genomförts.

MALL REVISIONSBERÄTTELSE

Arbetsplan

En arbetsplan är en sammanställning av vad föreningen vill göra eller uppnå under tiden till nästa årsmöte. Styrelsen ska presentera ett förslag på arbetsplan på årsmötet. Det går också att under mötet gå igenom vad föreningen vill göra och sedan skriva ihop en arbetsplan under mötet utifrån detta. En arbetsplan kan i stort sett se ut hur som helst och innehållet begränsas bara av medlemmarnas kreativitet och engagemang.

ARBETSPLANSINSPIRATION

UNFs ARBETSPLAN 2018-19

 

Budget

Även ett förslag på en budget, det vill säga en plan för vad föreningen ska göra med sina pengar under året, ska göras i ordning innan årsmötet. Arbetsplanen och budget ska gå hand i hand, en kan inte bestämma att en ska genomföra något jättedyrt i arbetsplanen som det sedan inte finns pengar i budgeten för.

MALL BUDGET

Föredragningslista

Innan mötet gör ni en lista på alla saker som ska tas upp under mötet, en föredragningslista. Här finns en mall ni kan utgå ifrån, baserad på stadgarna.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Protokoll

På årsmötet ska ni skriva ett protokoll, som när det är klart ska laddas upp i eBas. Utgå gärna från den här mallen.

PROTOKOLL

Motioner

Om det har kommit in motioner till årsmötet så ska styrelsen i förväg titta på den och ta ställning till vad man tycker om dem. En motion är ett förslag på beslut som en medlem skickar in på förhand till årsmötet. En motion kan vara alltifrån att det alltid ska finnas veganskt fika på föreningens träffar till att föreningen ska ta ställning i en viss fråga.

Boka lokal och bjud in gäster

Boka en lokal om ni inte har någon egen lokal att ha årsmötet i. Om ni vill att någon från distriktsstyrelsen, IOGT-NTO-föreningen eller kanske en verksamhetsutvecklare ska vara med, så bjud in dem i tid. Kanske någon av dem vill sitta ordförande eller sekreterare på mötet. Glöm inte fikat!

Valberedning

Valberedningens jobb är att prata med den gamla styrelsen om hur saker och ting har fungerat och att ta fram ett nytt förslag till styrelse. Valberedningen ska även ta fram förslag till revisorer och ombud till distriktsårsmötet.

VALBEREDNINGSGUIDE

Under mötet

Tydlighet

Se till att alla förstår vad ni pratar om. Förklara alla saker för dem som inte varit med förut. Det förekommer ofta många konstiga ord på årsmöten. Ladda ner ordlistan som ni kan använda er av och gå igenom i början av mötet.

ORDLISTA

I powerpointen ”Ombudsskola” finns en genomgång av några av dom vanligaste orden och vad dom betyder. Allt för att alla ska hunna hänga med så bra som möjligt.

OMBUDSSKOLA

Mötesordförande

Det kan vara praktiskt och kul om det är någon som inte är med i just er förening som är mötesordförande, dock inget tvång.

Möteshandlingar

Se till att alla får möjlighet att titta på möteshandlingar (verksamhetsberättelse, arbetsplan och så vidare). Ha dem kopierade så man kan titta, eller visa via projektor.

Tyck till

Det är viktigt att skapa en stämning så att alla deltagare på mötet känner att de kan delta och förstå vad som händer. Var noga med att förklara och bjuda in till diskussion. Med undantag av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse så är de förslag som styrelsen lägger fram förslag. Årsmötet kan välja att anta eller ändra styrelsens förslag, på till exempel arbetsplan. Årsmötet kan också välja att gå en helt annan väg än det som styrelsen hade tänkt.

Relaterade dokument